Beth sy'n digwydd yng Ngheredigion


Digwyddiadau wedi'u trefnu gan aelodau'r fforwm. Fel arfer maent ar agor i bawb, ond efallai bydd angen talu ffî bach. Cysylltwch â'r trefnwyr am fwy o fanylion.

Llandysul & District Local History Society
13 Rhagfyr 2019 7 for 7.30 pm

Society Christmas Dinner

Porth Hotel, Llandysul

Booking essential please


Ble?: Porth Hotel, Llandysul
Cyswllt: jane.kerr2007@btinternet.com