Beth sy'n digwydd yng Ngheredigion


Digwyddiadau wedi'u trefnu gan aelodau'r fforwm. Fel arfer maent ar agor i bawb, ond efallai bydd angen talu ffî bach. Cysylltwch â'r trefnwyr am fwy o fanylion.

Cymdeithas Treftadaeth Llangynfelyn: Rhiannon Ifans & Trefor Pugh – Y Traddodiad Plygain
27 Tachwedd 2018 19.30

Rhiannon Ifans & Trefor Pugh – Y Traddodiad Plygain (yn y Gymraeg)Croeso cynnes i bawb. £2 wrth y drws
Ble?: Llanfach, Taliesin
Cyswllt: Nigel Callaghan 01970 832573 hanes@taliesin.co.uk

Llandysul & District Local History Society
28 Tachwedd 2018 7.15 pm

Film Night (with popcorn)

Shown by Ivor E. Thomas
Ble?: Tysul Hall, Llandysul
Cyswllt: jane.kerr2007@btinternet.com

Llandysul & District Local History Society
12 Rhagfyr 2018 7.00 for 7.30 pm

Christmas Dinner with Entertainment!

Booking essential please
Ble?: Porth Hotel, Llandysul
Cyswllt: jane.kerr2007@btinternet.com