logo Peint o Hanes

Peint o Hanes Plîs


Mae'r wefan a databas Peint o Hanes bellach yn fyw 'Tasech chi am i rywun ddod i siarad am y brosiect i'ch grŵp neu gymdeithas (yn y Gymraeg neu Saesneg)

Mae gennym hefyd deunydd ar gyfer arddangosfeydd lleol displays (yn eich tafarn neu neudd/amgueddfa/llyfrgell/ysgol) a thaflenni i'w dosbarthu o gwmpas y sir. Mynnwch cyflenwad.


Beth yw'r Fforwm Hanes Lleol Ceredigion?

Tanysgrifiwch at ein e-rhestr


Pwyllgor y Fforwm

Cadeirydd: Jane Kerr
Is-gadeirydd: Michael Freeman
Ysgrifennydd: Nigel Callaghan
Trysorydd: Helen Palmer

Aelodau'r Fforwm

Mae'r mudiadau isod yn aelodau'r Fforwm ar hyn o bryd. Gweler y dudalen aelodau am fanylion cyswllt.
Archifdy Ceredigion
Amgueddfa Ceredigion
Canolfan Treftadaeth Cei Newydd
Treftadaeth Llandre
Ceredigion FHS
Hanes Ceredigion
Cymdeithas Hanes Cylch Tregaron
Cymdeithas Hanes Llanddewi Aberarth
Cymdeithas Hanes Aberporth
Grŵp Hanes Lleol Cilcennin
Hanes Llambed
Hanes Emlyn
Ceredigion Assoc of N.T. Members
Cymdeithas Hanes Llansantffraed
Hanes Aberteifi
Cymdeithas Treftadaeth Llangynfelyn
Fforwm Hanes Cymru
Archaeolog Cambria
Archeolegwyr Ifainc Ceredigion
Hanes Llangeler
Treftadaeth Llandre
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed (Aberteifi)
Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro
Y Ferwig a'r ardal
Cymdeithas Aberaeron
Cymdeithas Hanes Maes a Môr (Ffostrasol)
Cymdeithas Hanes Blaenpennal (Ffostrasol)

Prif bwrpas y Fforwm yw gweithio fel grŵp ymbarêl, sy'n cyfuno'r cymdeithasau a mudiadau gyda diddordeb yn hanes lleol, hanes teuluol a threftadaeth o fewn Ceredigion, gyda'r amcan o godi proffil hanes lleol o fewn y sir.

Mae'r fforwm yn darparu modd i'r mudiadau sy'n aelodau hysbysebu eu digwyddiadau wrth ei gilydd, trwy'r wefan a dulliau eraill. Gweler y Digwyddiadur - fel arfer mae'r cyfarfodydd ar agor i bawb.

Mae'r Fforwm hefyd yn trefnu cyfarfodydd agored, dwywaith y flwyddyn fel arfer, gyda siaradwyr gwadd sy'n siarad am amrywiaeth o bynciau diddorol. Mae'r cyfarfodydd yn cynnig cyfle i aelodau o grwpiau gwahanol gwrdd â'i gilydd a siarad wyneb yn wyneb a chyfnewid syniadau a phrofiadau.

Pe hoffai'ch mudiad ymuno â'r Fforwm, cwblhewch y ffurflen ymgais hon (PDF) a'i hanfon, gyda'r tanysgrifiad (£10 ar hyn o bryd) at yr Ysgrifennydd. Mae modd ymuno fel unigolyn am £5 y flwyddyn - defnyddiwch yr un ffurflen ymgais.


Cyfarfod nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf y Fforwm ar Ddydd Sadwrn 14eg o Ebrill 2018 yn Neuadd Llwyncelyn, ar y pwnc "Eglwysi yng Ngheredigion"

Mae eglwysi yn rhan ganolog hanes, diwylliant a thirlun Ceredigion. Cyflwynir y Fforwm rhaglen diwrnod o sgyrsiau gan arbenigwyr yn eu meysydd, sy'n archwilio sawl agwedd eglwysi Ceredigion

Fe fydd system swn ar gael.

10.00 Cyrraedd a lluniaeth
12.45-1.45 Cinio
4.00 Diwedd

Bydd pob sgwrs yn Saesneg.

Y siaradwyr:
Dr John Morgan-Guy, UWTSD: St Michael's Tremain: An epitome of the work of the Friends of Friendless Churches in Wales
Richard Suggett, RCAHMW: Welsh churches in context
Martin Griffiths: Calan Hen
Tim Palmer, Aberystwyth University: A New Look at the Medieval Fonts of Ceredigion
Michael Freeman: Sul y Blodau (Flower Sunday) and other burial traditions
Helen Palmer, County Archivist: Unlocking the Parish Chest : the registers and records of Anglican churches

Lleolir y Neuadd ar y A487 rhwng Llanarth ac Aberaeron bron yn gyferbyn á Siop Llondis/Gorsaf Petrol.

Mynediad £7.00, i gynnwys te, coffi a chinio ysgafn. Croeso cynnes i bawb.Rhaid cysylltu â'r Ysgrifennydd ( / 01970 832573) i fwcio le, er mwyn i ni ddod â digon o fwyd!
CYFARFOD Y HYDREF 2018: Cynhelir cyfarfod y Hydref 2018 ym mis Tachwedd ar rywbeth hynod o gyffrous!!!

digwyddiadau
25 Ebr.:Llandysul & District Local History Society manylion
15 Mai:Hanes Llambed manylion