Y prosiect WWIMwy o wybodaeth i ddilyn cyn bo hir.