Members of the Forum


Forum membership is open to groups, organisations and individuals with an interest in the history of the county of Ceredigion.

The organisations which are members are:

Ceredigion Archives

Helen Palmer (Chief County Archivist)
Tel: 01970 633697
E-mail:
www.ceredigion-archives.co.uk

Ceredigion Museum

Carrie Canham (Curator)
Tel: 01970 633088
E-mail:
Museum website
Museum collections site
Friends of Ceredigion Museum

Cardiganshire Family History Society

Menna H Evans (Hon. Sec)
c/o National Library of Wales, Aberystywth, SY23 3BU
Tel: 01970 632800


Llangynfelyn Heritage Society

Nigel Callaghan
Tel: 01970 832573
E-mail:
www.llangynfelyn.org

Newcastle Emlyn History Society

Ken Jones
Brynhaf, Penlon Road, Newcastle Emlyn SA3 9HR
Tel: 01239 710620
more details

Dyfed Archaeological Trust

Marion Page (Historic Environment Record)
Shire Hall, 8 Carmarthern St, Llandeilo SA19 6AF
Tel: 01558 823131
more details main website

Cymdeithas Hanes Cylch Tregaron

Cyril Evans (Cadeirydd/Chair)
Ann Gwynne (Ysg./Sec)
Cefn Banadl, Tregaron. SY25 6LU
Tel: 01974 298995

Hanes Llambed

Selwyn Walters (Cadeirydd/Chair)
Barbara Jones (Ysg./Sec)
Tel: 01570 423123

Cilcennin Local History Group

Ray Williams (Cadeirydd/Chair)
Tony Morgan (Ysg./Sec)

website

Ceredigion Assoc of National Trust members (CANTM)

Dwynwen Belsey, (Cadeirydd/Chair),
Gillian Manton [Membership Secretary]
Llys-Wen, 22 Bryn Eglur,
Llanfarian,
SY23 4BP
Tel: 01970 627946

Cymdeithas Hanes Ceredigion Historical Society


Sian Bowyer (Ysg./Sec)
c/o LLGC, Aberystwyth

Website

Cymdeithas Hanes Aberporth Historical Society


Anita Thomas (Ysg./Sec)
Fferm Plasnewydd, Parcllyn, Cardigan SA43 2DS
Tel: 01239 810612

Cymdeithas Hanes Llansantffraed Historical Society


Ron Pateman 01974 202547 (Cad/Chair)
Helen Tinsley 01545 571881 (Ysg/Sec)
Ken Phillips 01974 202438 (Trys/Treas)
website:www.llanon.org.uk

Ceredigion Young Archaeologists


John Ibbotson
Llwynderw, Llandre, Bow Street, SA24 5BS

Treftadaeth Llandre Heritage


Roger Haggar
Sycamores, Llandre, Bow Street, SA24 5BX
Tel: 01970 820314
website: www.llandre.org.uk

Llandysul a'r Fro Local History Society


Jane Kerr (Chair) 01559 363201
Y Bwthyn, High Street, Llandysul, Ceredigion. SA44 4DN
Lesley Parker (Sec) 01559 362408

Dyfed Family History Soc - Cardigan Branch


Jane Kerr (Chair) 01559 363201
Y Bwthyn, High Street, Llandysul, Ceredigion. SA44 4DN
Sue James (Sec) 01239 615606

Y Ferwig and District Historical Society


Ann Stokoe (Sec)
Llwyn Celyn, Mwnt, Aberteifi, SA43 1QB
Tel: 01239 621739


Aberaeron Society


Office 01545 571559
6 Clos Pengarreg, Aberaeron, SA46 0DX

website: http://www.cymdeithasaberaeron.org/

Cymdeithas Hanes Maes a Môr (Ffostrasol)


Helen Williams 01239 851475
Ffosybeili, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion


Cymdeithas Hanes Blaenpennal


Andrew Findon (Secretary) 01974 251231
Y Felin Fach, Blaenpennal, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TP